ДНЗ № 45, м. Дніпро
Звіт керівника

 

    


З В І Т

   завідувача  комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №45» Дніпропетровської міської ради Шевченко Лідії Анатоліївни перед педагогічним колективом та громадськістю                                                за 2015 – 2016  н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

2. СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №45 - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

-Положенням про дошкільний навчальний заклад України

- Кодексу “Про працю”

- Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»

- Базової програми розвитку дитини старшого дошкільного віку

«Впевнений старт»

А також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного закладу.

В 2016 – 2017 н.р. колектив ДНЗ №45 працює над проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості, громадського суспільства» - 3-й етап. Мета проекту - визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників компетенції удосконалення системи психопедагогічного супроводу.

Колектив дошкільного закладу – це однодумці, яких об’єднує найцінніше – ДИТИНА. Працюють тут творчі люди, знавці своєї справи, які завжди мене підтримують у добрих починаннях – пошуку шляхів та підходів оновлення, гуманізацію та індивідуалізації освітнього процесу, як того вимагає Базовий компонент дошкільної освіти.

Специфічна особливість колективу ДНЗ полягає в об’єднанні зусиль педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу з метою всебічного розвитку дитини.

І. Мережа та контингент

Дошкільний навчальний заклад  за проектною потужністю розрахований (на 2 групи) на 35 місць . Але за списком дітей 72 чол. Педагогічний колектив працює із значним перевантаженням. Середня відвідуванісь груп складає в процентному відношенні: гр.№1 – 120%, гр.№2 160%

 

№ п/п

Відомості

 Показники

1.

 Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

2

раннього віку

1

дошкільного віку

1

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

2

З них група цілодобового перебування

1

4.

Кількість вихованців

                                   72

5.

Кількість працівників усього

45

педагогічний персонал

7

обслуговуючий персонал

12

 

 

 

 

І. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

1.1.Вжиті завідувачем ДНЗ заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-6 річного віку.

 

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку.

Загальна кількість дітей дошкільного віку від нуля до шести у 2015 році, що проживають на території мікрорайону ДНЗ №45 становить 243 дитини.

Охоплення дітей дошкільною освітою

по мікрорайону ДНЗ №45

станом на 25.12.2016 р.

  Про-

живає дітей 0-6р

Навчається в ДНЗ району

Відсоток охоплення

Проживає дітей від 3-6р.

Навчає-ться в ДНЗ

Відсоток охоплення

Проживає дітей 5-річного віку

Навчає-ться в ДНЗ району

Відсоток охоплення

243

     150

61,7 %

210

150

71,4 %

41

41

100 %

 

 

 

Робота по соціально-педагогічному патронату з сім’ями, які мають дітей 5-6  річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад  розпочалася з анкетування сімей, роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою, роботи з дітьми та батьками. Батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів – спеціалістів, надані консультації за потребою, з дітьми проводилася робота відповідно до складеного плану  на 2016-2017 навчальний рік «Разом з сім’єю».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 07.05.2007 р. № 1/9-266  «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» проведено облік дітей медичною сестрою від 0 до 6 років. Результати обліку звірені  з даними дитячої поліклініки . На підставі списків складено перспективну мережу на 2017 – 2018 н.р. З дітьми, які не відвідують дитячий садок визначено форми здобуття ними дошкільної освіти. Складено план роботи  до змісту якого включено різноманітні заходи та форми роботи: робота консультативного пункту «Сім’я», День відкритих дверей, поради лікаря, медичної сестри, інструктора з фізкультури та інших спеціалістів. Ознайомлено батьків з роботою організованої в АНД районі психолого- педагогічної служби для занять з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою. Забезпеченно проведення пропаганди дошкільної освіти для мешканців мікрорайону через сайт ДНЗ №45. Здійснювався соціальний та педагогічний патронат  із метою сприяння взаємодії ДНЗ та сім’ї.

 

1.2. Організація різних форм навчально-виховної роботи.

 

Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами театральної діяльності та формуванню здоров’язберігаючої і мовленнєвої компетентності.

В ДНЗ  впродовж року  працював гурток «Казка на долоньці» - керівник гуртка  Збарах Г.В.

 

ІІ. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації  матеріально – технічної бази навчального закладу.

Для належного функціонування закладу протягом 2016-2017 навчального року активно залучалися  бюджетні, спонсорські та благодійні внески. Завдання адміністрації полягало у оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні фінансового ресурсу.

      Фінансово-господарська діяльність дитсадка, здійснюється згідно кошторису. Формується кошторис ДНЗ централізованою  бухгалтерією АНД району

Завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів було зміцнено матеріальну базу закладу: до нового 2016 – 2017 н.р.придбано меблі, м’який інвентар, миючі, будівельні матеріаль, технологічне обладнання, підготовлено паспорт готовності до нового навчального року, розпочато будівництво альпійської гірки, проведено поточні ремонти в групах, пофорбановано малі спортивні форми та тіньові навіси на ігрових майданчиках, поповнено   ігрове предметно- розвивальне середовище в групах..

Велика увага в ДНЗ приділяється збагаченню матеріальної бази працівниками, батьківським колективом. Згідно з сучасними вимогами силами працівників зроблено косметичні ремонти групових кімнат, підсобних приміщень.

Матеріальне оснащення ДНЗ покращилося завдяки депутатській, бюджетній та батьківській  допомозі. Звіт інформація  додається . Благодійна та спонсорська допомога у вигляді матеріальних цінностей (товару), передана за актами передачі від батьків, сприяла створенню комфортних умов для перебування дітей у закладі. 

На всі  придбані будматеріали , меблі  та інші витрати є чеки  або накладні, ведеться відповідна документація: акти на прийняття-передачу, акти на оприбуткування. На жаль основними причинами, що ускладнюють стабільне функціонування дошкільного закладу є економічні чинники. Не вирішено проблему зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ у повному обсязі. На сьогодні в ДНЗ є ряд не вирішених проблем: оновлення розвивального середовища, заміна обладнання на харчоблоці, заміна постільної білизни, придбання музичного центру,придбання меблів. Потребує капітального ремонту покрівля закладу та фкасаду.

Але колектив ДНЗ  налаштований на співпрацю з батьками, відділом освіти  з метою розвитку відновлення та вирішення вищезазначених проблем.

Таким чином, аналіз роботи за 2016 – 2017 н.р. свідчить, що обрані форми і методи, об’єднання зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьків позитивно вплинули на результати навчально-виховної роботи, на зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ та вирішення поставлених завдань.

Адміністрація дошкільного закладу  вдячна батькам за підтримку життєдіяльності закладу.      

ІІІ. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

ПЕРЕЛІК БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

(У ВИГЛЯДІ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ) ВІД БАТЬКІВ ДОДАЄТЬСЯ

 

ІУ. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

 

 Навчально -  виховний процес в ДНЗ забезпечують 19 працівниів:  7 педагогів в тому числі: завідувач – 1,  практичний психолог - 1, музичний керівник – 1, інструктор з фізкультури – 0,25ст. , керівник  гуртка – 0,25ст., 4 вихователі , 12 осіб – молодшого обслуговуючого персоналу, 1старша сестра медична

. Освітній рівень педагогічного колективу має такі показники:

·                       мають повну  вищу педагогічну освіту -  5 осіб;

·                       не повну вищу: молодший спеціаліст – 2  особи.

 

В дошкільному закладу постійно проводиться аналіз освітнього рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Проводиться анкетування, тестування. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації при ДОІППО, семінарів, ШППД.

Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до типового положення про атестацію згідно перспективного плану з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Згідно з графіком на 2016 – 2017 н.р. 2 педагога пройшли курси підвищення кваліфікації при ДОІППО 

У. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

 

1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників.

Протягом 2016 – 2017 н.р. колектив ДНЗ продовжував роботу зі зміцнення фізичного й психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя. Удосконаленню системи фізичного виховання в ДНЗ сприяє чіткий та систематичний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

Великої уваги приділяємо зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей . Під керівництвом старшої медичної сестри проводяться всі необхідні профілактичні заходи :

·                       Контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

·                       Здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

·                       Проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки , куточок здоров’я та консультативний пункт.

·                       Розроблена тематика з відповідними питаннями на педнарадах , психолого-педагогічних всеобучах, «круглих столах».

·                       Щоденно проводяться загартувальні процедури, підтримується рухова активність дітей;

·                       Влітку були проведені оздоровчі заходи , які полягали у забезпеченні повноцінного харчування , вживання соків,  організації  життя  дітей (крім сну)  на свіжому повітрі .

 Значна увага надавалась профілактиці простудних захворювань в осінньо-зимовий період. У групах під час їжі вживались цибуля та часник. Проводилась робота щодо вітамінізації дитячого організму: систематично у щоденне меню дітей включались овочеві салати, соки, свіжі овочі та фрукти. Така робота дала можливість зміцнити і загартувати організм дітей. Захворюваність дітей порівняно з минулим навчальним роком зменшилась.

  Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою,вживання часнику, цибулі, лимонів).

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалися різні форми та заходи фізкультурно – оздоровчого напрямку.

 Педагогічний колектив здійснює постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування. Постійно здійснювався контроль за виконанням оздоровчих заходів. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організація рухового режиму впродовж дня, загартовуючи заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами поліклініки та антропометричними вимірюваннями складався листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять у всіх вікових групах коливалась у межах норми від  79 % до  95 %. Тренуючий ефект відповідав нормі 139 – 157 уд/хв..

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядались на засіданнях педагогічної ради, на радах при завідувачеві, виробничих нарадах, здійснювався контроль з боку батьківського комітету, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ІНДЕКСУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЗА 2015р.

Назва групи

 

гр. № 1 «Сонечко»

91 %

гр. № 2 «Зірочка»

94 %

 

ТАБЛИЦЯ ВІДВІДУВАННЯ ДІТЕЙ  ДНЗ №45

за 2016 р.

Назва групи

Відсоток відвідування дітей

гр. № 1 «Сонечко»

120%

гр. № 2 «Зірочка»

160 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 

ЗА 2015 – 2016н..р.

(середньосписковий склад дітей : 66 чол.)

Показн.

       стану

            здор.

Кількік.

показн.

Група здоров’я

Фізкультурна група

Фізичний розвиток

1

ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец

висок

серед

низьк

кількість дітей

60

 6

-

60

6

-

48

16

2

%

91

9

-

91

9

-

72

25

3

Паспорт здоров’я на 2016 – 2017 н. р.

1.За групами здоров’я .

Всього обстежено 66 дітей, із них :

І група здоров’я – 61 чол (92%) . з них гр.№1 – 26 чол. - 93%, гр.№2- 34 чол. - 89%

ІІ група здоров’я –  6  (9 %);

ІІІ група здоров’я –

2. Діти ІІ групи здоров’я :

Усього дітей за діагнозами: 6 д. з них гр.№1- 2чол., гр.№2- 4 чол.

а) хвороби серцево – судинної системи – 2 д. (3 %)

б) захворювання ЛОР органів  і дихальної системи –  0%;

в) захворювання ротової порожнини – 0%;

г) захворювання ендокринної системи – 1 д. (1,5 %);

д) захворювання органів зору –  0%;

е) захворювання органів статевої системи – 2д. (3 %);

є) захворювання  органів черевної порожнини – 1 д.  ( 1,5%).

3. Діти  ІІІ групи здоров’я: - 0

Робота з організації харчування дітей ДНЗ №45 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ №45 відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування для дітей дошкільного віку на одну дитину на день  складає 45.25 грн , на дітей ясельного віку – 28.62 грн. Харчування дітей пільгового контингенту фінансується за рахунок бюджетних  коштів. Батьківська плата вноситься в розмірі 60 %. На основі накопичувальних відомостей обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування . Складаються звіти (місячний, квартальний та річний).

 З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування».  На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

 Встановлено, що вихованці за  2016 р. спожили в середньому:

Харчування у порівнянні

з 2015 – 2016  навчальним роком

Назва продуктів

2015 р

2016 р

М’ясо

64 %

71/73 %

Сир кисломолочний

53 %

71/69 %

Овочі

65 %

80/81 %

Риба

41 %

79/78 %

Яйця

86 %

30/28 %

Хліб

117 %

76/75 %

Крупи

146 %

93/92 %

Цукор

98 %

95/94 %

Борошно

85 %

92/90 %

Картопля

104 %

100/100%

Олія

101 %

90/85 %

Молоко

63 %

70/68 %

Сухофрукти

15 %

90/90 %

Масло вершкове

112 %

95/96 %

Сметана

85 %

60/65 %

 

Недоліком в роботі є те, що медичний персонал не в системі контролює та проводить розрахунки енергетичної цінності продуктів харчування, що не дає можливості  оцінити показники вживання дітьми білків, жирів, вуглеводів.

 

2. Дотримання вимог охорон и дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

Згідно ст..23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного  утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

·                       створення безпечних умов для перебування дітей;

·                       організація догляду за дітьми;

·                       робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

·                       навчально – виховна робота з дітьми з питань БЖД;

·                       робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ  проявляє турботу для створення безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників протягом навчального року. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання. Організація догляду  за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проводяться інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ,  ПБ, БЖД. Ці питання заслуховуються на нарадах при завідувачеві, засіданнях  батьківського комітету, формах методичної роботи, тощо.

Для проведення якісної роботи з дітьми по ОБЖД групи забезпечені наочним матеріалом: «Основи здоров’я», «Виконуй правила пожежної безпеки», «На вулицях міста», розроблені інструкції   з правил безпеки  життєдіяльності. В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. З дітьми проводяться бесіди, заняття, розігрування ігрових ситуацій. Розроблені інструкції з ОП та посадові інструкції  вчасно переглядаються, вносяться зміни.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2016р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи-2,

 і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

·                       поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

·                       · удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

·                       · пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються  4  вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. У квітні 2016 року був проведений «Тиждень безпеки».

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання).

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Дніпропетровької міської ради. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2016-2017 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі. Виплачується індексація на заробітну плату щомісяця.

3. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, переселенцям із зони АТО.

 

Для виявлення дітей пільгового континенту у вересні 2016 р. було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. Практичним психологом Збарах Г.В. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родини проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

 

Соціальний статус батьків (по списку – 72 дітей: хлопчиків 38 – 52,8 %, дівчаток – 34 – 47,2 %):

Кількість повних сімей: 51 – 74 %        неповних сімей – 21 – 26%

Кількість сімей працюючих – 69 - 100%;  зовсім непрацюючих –

Один працюючий – 21 – 26 %.

Соціальний склад сімей:

Службовці – 5 – 7.2 %, інтелігенція – 12 – 17,3 %, робітники – 48–71,2 %

Підприємці – 3 –4,3 %.

Діти переселенців із зони АТО – 6 чол.

 

 

Виконані РОБОТИ  за 9 місяців 2017 рік (січень-вересень)

Сума

Вид робіт

1290

Заміна штампів та печаток

300

Вивіски

427

Реєстрація статуту

500

Вимір контуру заземлення

270

Курси теплових установок та мереж

291

Перезарядка вогнегасників (5 шт.)

527

Повірка вагів (3шт)

200

Повірка манометрів

102

Проби піску

147

Повірка лічильника води

400

Лабораторні дослідження (вода, мікроклімат, освітлення)

100

Підстригання кущів

300

Двічі за літо косили траву

150

Завезення землі

290

Вивід водопроводу на полив клумби

200

Дефектні акти (водонагрівач, праска, вентилятор, тепло вентилятор)

200

Встановлення водонагрівача

160

Заточка ножів на м,ясорубку (4 рази по 40 грн.)

100

Наповнення пісочниць піском

160

Каміння на альпійську гірку

Всього - 6114

 

 

Методичні посібники

Сума

Посібник

120

Дидактичні ігри + шапочки

60

Затія-дивоглядія

70

Організаційна та адміністративна робота керівника ДНЗ

130

Журнал складського обліку

360+480=840

Метод.література

20

Плакат «Безпека на дорозі»

1496

Театр тіней

56

Рухливі ігри (книга психологу)

1600

Флюгер

660

Світлофор

100

Корб для плакатів

Всього- 5152

 

 

1500 – послуги інтернет (Інтертелеком) за 10 міс.

Озеленення

Сума

Придбання

160

Троянди (8 кущів по 20 грн.)

216

Квіти на гірку

20

Айстри (розсада)

40

Насіння трави на доріжку здоров,я

Всього - 436