КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 45 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
методична робота

         

Беручи до уваги аналіз роботи дошкільного закладу за

минулий навчальний рік , протягом 2017-2018 н.р. колектив закладу №45 ставить перед собою слідуючі завдання:

 

           Єдина програма обласного науково-методичного

проекту «Освітні стратегії в соціалізації особистості громадянського суспільства».(ІІІ етап)

             Інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання.

          

      1. Продовжувати роботу по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу.                                                            

     2. Підвищити  пізнавальну активність дітей .

     3. Налагодити системну роботу щодо розвитку оптимального здоров’язбережувального  середовища в дошкільному закладі.                                                        

 

Педагогічний колектив в  2017 -  2018  буде керуватись такими державними документами:

Закони України:

1.     Про  освіту

2.     Про дошкільну освіту

3.     Про охорону праці

4.     Про дитяче харчування

5.     Про охорону дитинства.

6.     Про фізичну культуру і спорт

7.     Конвенція про права дитини

8.     Про засади державної мовної політики.

9.     Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

 

Укази Президента України:

1.       Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2.       Про Державну премію України в галузі освіти

3.       Про національну стратегію розвитку освіти  в Україні на період до 2021року

4.       Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020роки  від 13.10.2015 №580/2015

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.       від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

2.       Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

3.       Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

4.       Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

Акти Кабінету Міністрів України:

1.       від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

2.       від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

3.       від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

4.       від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

5.       від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

6.       від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

7.       від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

8.       від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

9.       Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»

10.    №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

11.    Базовий компонент дошкільної освіти.

Накази Міністерства:

1.                  Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»

2.                 Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

3.                 Наказ МОН  від 16.06.2015 №641 «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

4.                 Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

5.                 Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

6.                 від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

7.                 від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

8.                 від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

9.                 від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

10.            від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

11.            від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

12.            від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"

13.            від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

14.            Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

15.            від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

16.            від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

17.            від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

18.            від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

19.            від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

20.            від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

21.            від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"

22.            від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

23.            від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"

24.            від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

25.            від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

26.            від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

27.            від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

28.             Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

 

Листи Міністерства:

1.          Лист Міністерства № 1/9-322 від 13.06.2017 р. «Про організацію освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2017/2018 навчальному році»

2.          Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

3.          Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454  «Щодо організації роботи з музичного виховання в дошкільних навчальних закладах»

4.          Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно - оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».

5.          Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

6.          Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

7.          Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

8.          Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»

9.          Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»

10.      Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

11.      Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»

12.      Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

13.      Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

14.      Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

15.      Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

16.      Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

17.      Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

18.      Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»

19.      Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

20.      Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

21.      Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

22.      Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

23.      Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

24.      Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

25.      Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

26.      Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

27.      Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"

28.      Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

29.      Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

30.      Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "

31.      Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

32.      Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

33.      Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

34.      Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

35.      Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

36.      Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

37.      Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

38.      Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

39.      Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

40.      Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

41.      Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

42.      Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"

43.      Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"

44.      Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

45.      Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."

46.      Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

47.      Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

48.      Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

49.      Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

50.      Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

51.      Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

52.      Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

53.      Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

54.      Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

55.      Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

56.      Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

57.      Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

58.      Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

59.      Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

60.      Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

 

Накази інших Міністерств:

1.       Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2.       Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

3.       Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

4.       Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

5.       Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6.       Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

7.       Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

1.                 Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014

2.                 Примірне положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу

3.                 Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

  Плануючи роботу педагогічного колективу дошкільного закладу на новий рік, вважаємо за доцільне:

-         проводити роботу за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки»,2015р.;

-         використовувати деякі розділи програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та «Українське дошкілля»;

-         спрямувати освітній процес на продовження реалізації нової редакції Базового компонента дошкільної освіти;

-         активно використовувати в роботі з педагогами такі посібники:

 

 

            1.Казкова фізкультура.Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Єфименко М. М. Мандрівець

            2.Грайлик.Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі.Березина О. М.,Гніровська О. З.,Линник Т. А.Мандрівець

          3.Україна – моя Батьківщина.Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. за наук. ред.Рейпольської О, Д.,авт: Каплуновська ,Палець Ю. М.,Мандрівець

          4.Соняшник.Навчально-методичний посібник.Калуська Л. В. Мандрівець

          5.Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.Алєксєєнко К. В.,Баранова Ю. Б.,Рябчун Л. Л.,МЦФР,Україна

         6.Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовка і проведення. Романюк І. А.,Мандрівець

        7.Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дітей третього року життя. За ред. Поніманської Т. І.,В. Д. Слово

       8.Вихователю найменших (система роботи з дітьми третього року життя).

              Олійник Л. М.,Романюк І. А.,Основа

       9.Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку.

              Богуш А. М.,Маліновська Н. В.,В. Д. Слово

        10.Особистість дошкільника: перспективи розвитку.Піроженко Т.О.,Мандрівець

        11.Сім’я – берегиня здоров’я дитини.Лохвицька Л. В.,Андрющенко Т. К.,Мандрівець

        12.Дошкільникам – освіта для сталого розвитку.Гавриш Н. В.,Пометун О. І.,Ліра

        13.Виховуємо базові якості старшого дошкільника в умовах дошкільного навчального закладу.за заг. ред.  Гавриш,Н. В., Бєлєнька Г. В., Нечай С. П.

 14.Формування ціннісного ставлення до праці за творами В.Сухомлинського. Старший дошкільний вік.Тоцька Т. П.,Шкільний світ

       15.Соціальний розвиток дитини. Старший дошкільний вік.Поніманська Т. І.,Козлюк О. А.               

       16.Дитина в довкіллі.Бєлєнька Г. В.Сім кольорів

       17. Музей у дитячому садку.Бєлєнька Г. В.,Литвиновська В. Ю.

      18.Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік.Бєлєнька Г. В.,Науменко Т.,Половіна О. А.,Ґенеза

       19.Віконечко в природу.Бєлєнька Г. В.Сім кольорів

       20.Дошкільнятам про світ природи. Діти п`ятого року життя.Бєлєнька Г. В.,Половіна О. , Ґенеза

       21.Барвиста радість. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання.Шульга Л. М.ЛІПСЛТД

22.Дітям про Святого Миколая.Квасниця І. Ю.,Гнозіс

23.Соняшникова музична скринька.Збірник музичного репертуару для дітей раннього і дошкільного віку.Калуська Л. В.,Астон

24.Ігрова діяльність дошкільника.Піроженко Т. О.,Карасьова К. В.,Ґенеза

25.Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку.Бабачук Ю. М.,Богініч О. Л.,Мандрівець

26.Українські народні дитячі рухливі  ігри та забави та  розваги.Яловська О. О.,Романюк Т. Мандрівець

27.Ігрова діяльність дошкільника. Молодший дошкільний вік.Піроженко Т. О.,Зав`язун Т. Ґенеза

28.Пізнаємо світ разом(методичний конструктор)Гавриш Н. В.,Кіндрат І. Р.Ранок

29.Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку.Степанова Т. М.,Ґенеза

30.Математична скарбничка(частина І).Машовець М. А.Сім кольорів

31.Формування математичної компетентності дітей четвертого року життя.,

Зайцева Л. І.ВидавецьТкачук О. В.

32.Формування математичної компетентності дітей п’ятого  року життя.Зайцева Л. І ВидавецьТкачук О. В.

33.Формування математичної компетентності дітей шостого року життя.Зайцева Л. І.ВидавецьТкачук О. В.

34.Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: методичний посібник, предметні картинки.Богуш А. М.,Гавриш Н. В.,Ґенеза

35.Вчимося розповідати.Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів.Богуш А. М.,Гавриш Н. В.МЦФРУкраїна

36.Готуємо руку дитини до письма.Богуш А. М.Мандрівець

37.Навчання українського мовлення у групах дітей старшого дошкільного віку.Трунова В. А.,Хоменко О. А.,Низковська О. В.,Ґенеза

38.Навчання розповідання з використанням наочності (старший дошкільний вік).Білан О. І.Мандрівець

39.Веселий дзвіночок: книга для читання в дошкільному навчальному  закладі.Білан О. І.Мандрівець

40.Вчимося складати розповіді.Навчання дітей п’ятого року життя розповідання за сюжетними картинами.Богуш А. М.,Гавриш Н. В.,Ґенеза

41.Мій зошит.4-й рік життя.В`юнник  В. О.,Основа

42.Мій зошит.5-й рік життя.В`юнник  В. О.,Основа

43.Мій зошит.6-й рік життя.В`юнник  В. О.,Основа

44.Зошит майбутнього першокласника (у 3-х частинах)

Назаренко А.А.,Яковлєва О.П.,Ранок

45.Весела наука: лабораторія маленьких дослідників.Практикум для дітей старшого дошкільного віку.Панасюк Т. В.,Грищенко Г. А.,Грамота

46.Розвивальні ігри та вправи для дітей третього-четвертого року життя

Піроженко Т. О.,Ладивір С. О.,Карабаєва І. І.,Гурковська Т. Л.,Мандрівець

 48.Розвивальні ігри та вправи для дітей сьомого року життя Піроженко Т. О.,Ладивір С. О., Гурковська Т. Л.,Соловйова Л. І.,Мандрівець

 

 

        49.Вчимося міркувати.Робочий зошит для дітей 5-6 років.Вознюк

                Л.В.,Пилипів О. Я.,Писарчук О. Т. Підручники і посібники

        50.Навчи мене дбати про себе!Робочий зошит з основ здоров’я. (старший

          дошкільний вік).Лохвицька Л. В,Мандрівець

         51.Формування навичок та умінь з безпеки життєдіяльності у дітей старшого дошкільного віку. Навчально-методичний комплект:

                         - альбом розвивальних вправ і завдань;

                         - альбом демонстраційних картин  ;

                          - методичні рекомендації  Пасічник К. І.,Ґенеза

        52.Дошколярик.Комплект навчальної літератури. Частина ІІІ «Люди»:

                         - навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку;

                          - робочий зошит.Дерипаско Г. М.,Оберіг

        53.Працюють всі навколо нас(серія «Розглядай та пізнавай»).

            Навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку.Товкач І. Є.

        54.Природне довкілля.Робочий зошит для дітей від 4-ти років (серія

           «Дивосвіт»)Федієнко В. В.,Волкова Ю. С.,Школа

 

47.Розвивальні ігри та вправи для дітей п’ятого року життя Піроженко Т. О.

55.Природне довкілля.Робочий зошит для дітей від 5-ти років (серія «Дивосвіт»)Федієнко В. В.,Волкова Ю. С.,Школа

56.Знайомлюся зі світом природи. Робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку         Бєлєнька Г. В.,Науменко Т. С .,Ґенеза  

57.Малюємо залюбки.Альбом дошкільника (4-5 роки).Ланіна І. В.,Основа        

58.Малюємо залюбки. Альбом дошкільника (5-6 роки).Ланіна І. В.,Основа       

59.Альбом з малювання. Для дитини   4-го року життя (у 2-х частинах).   Панасюк І. С.,Ранок   

60.Альбом з малювання. Для дитини   5-го року життя (у 2-х частинах).   Панасюк І. С.,Ранок   

61.Альбом з малювання. Для дитини   6-го року життя (у 2-х частинах).   Панасюк І. С.,Ранок   

62.Альбом з аплікації та ліплення. Для дитини 4-го року життя.

(у 2-х частинах). Яковлева Н. В.,Ранок 

63.Альбом з аплікації та ліплення. Для дитини 5-го року життя

( у 2-х  частинах).Яковлева Н. В.,Ранок

64.Альбом з аплікації та ліплення. Для дитини 6-го року життя

( у 2-х  частинах).Яковлева Н. В.,Ранок

65.Навчаємося математики.Робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку.         Степанова Т. М. Ґенеза       

66.Цікава математика для дошкільнят. Навчально-методичний комплект для дітей старшого дошкільного віку:

- навчальний посібник;

- робочий зошит.         Листопад Н. Л.,Освіта

67.Майбутньому першокласнику: математика.

Цікава математика для дошкільнят. Навчально-методичний комплект для дітей старшого дошкільного віку:

- навчальний посібник;

- робочий зошит.

Цікава математика.Зошит для дітей 4-5 років.         Масюк О. М.,Титаренко Л. І.        

68.Цікава математика.Зошит для дітей 4-5 років.    Косован О. Я.,

Писарчук О. Т.           

69.Робочий зошит для підготовки руки дітей старшого дошкільного віку до письма.         Бондаренко Л. С.         Ґенеза       

70.Зошит дошколярика: крапка, риска, завиток – ще один до школи крок.         Тимофеєва О. О.,Мандрівець       

71.Я пізнаю світ грамоти.Робочий зошит для дітей 5-6 років (серія «Впевнений старт»).         Шевцова О. А.    Основа