ДНЗ № 45, м. Дніпро
Запитання-відповіді.

Звільнення від плати за харчування дітей у ДНЗ: зміни у законодавстві

30.05.2016

Незабаром підставою для звільнення від плати за харчування дітей у ДНЗ буде довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, видана органами праці та соціального захисту

Відповідні зміни внесено наказом МОН України від 08.04.2016 № 402 до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах.

Нагадаємо, від плати за харчування у ДНЗ звільняють таких сімей:

·                         в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму)

·                         які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III

Наказ МОН від 08.04.2016 № 402 набрав чинності з 31.05.2016.

Звільнення від плати за харчування дітей у ДНЗ на 2017 рік

Батьки або особи, які їх замінюють, за певних умов звільняються від плати за харчування дитини у ДНЗ. Визначальним показником є сукупний дохід на кожного члена сім’ї, який не повинен перевищувати установленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму. З’ясуємо, яким буде прожитковий мінімум для звільнення від плати за харчування дітей у ДНЗ цьогоріч

Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (далі — ДНЗ) відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (далі — Закон про дошкільну освіту) звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних ДНЗ.

На виконання вказаної норми прийняті такі підзаконні акти:

· постанова КМУ «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 № 1243;

· Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом МОН від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок № 667).

Пунктом 2.5 Порядку № 667 передбачено, зокрема, що звільнення батьків від плати за харчування дітей у ДНЗ проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

Такими документами є:

· довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, видані за місцем отримання доходів;

· довідка про склад сім’ї, видана житлово-комунальною організацією, сільською (селищною) радою.

Додаткові державні гарантії

Варто зазначити, що пунктом 19 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911 викладено у новій редакції частину п’яту статті 35 Закону про дошкільну освіту.

Останнім абзацом частини п’ятої статті 35 Закону про дошкільну освіту відтепер встановлено, що безкоштовним харчуванням у ДНЗ забезпечуються, зокрема, діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III.

Підставою для забезпечення безкоштовним харчуванням є надання довідки з управління праці та соціального захисту про одержання щомісячної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Зміни в умовах оплати за харчування дітей у ЗДО

15.01.2016

Внесено зміни до статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту", зокрема, частину п'яту викладено у такій редакції:

"Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах".

Батьки вихованців - партнери чи "наглядачі"

РАДИМО ПРОЧИТАТИ

На часі — діалог, партнерство та відкрита комунікація

Останнім часом на різних інтернет-форумах, у засобах масової інформації з’являється інформація про те, що в дошкільних закладах щось не так: не такий вихователь, не такий керівник, погане харчування тощо. Такі повідомлення претензійного характеру швидко поширюються. Під їх впливом батьки вихованців починають вдаватися до дій, які, на мою думку, є неприпустимими. Ідеться про таємне стеження, перевірка особистих речей працівників дошкільного закладу, анонімні звернення тощо.

Негативна інформація про діяльність дошкільних закладів не лише нівелює професіоналізм багатьох працівників сфери дошкільної освіти, а й формує у батьків, які збираються віддати дитину до дитячого садка, невпевненість щодо подальшої долі своєї дитини.

Не на словах знаю як позитивні, так і негативні аспекти діяльності дошкільних закладів. Можу впевнено стверджувати — позитивних набагато більше. Звісно, дію «людського чинника» ніхто не скасовував. Ситуації бувають різні. Трапляється, що некоректно поводяться як працівники дошкільного закладу, так і батьки вихованців.

На моє глибоке переконання, розв’язувати будь-яку проблему необхідно відкрито, гласно, із залученням усіх сторін конфлікту. В основі спілкування має бути культура, що формує гармонійні взаємини між людьми, зорієнтована на демократичні принципи.

Батьки, педагоги, представники органів управління освітою мають бути партнерами, а не опонентами. Партнерство та відкрита комунікація є важливими чинниками забезпечення якості освіти дітей. Звісно, найбільше з батьками вихованців спілкуються вихователі. Саме вони є творцями позитивної взаємодії між батьками і дошкільним закладом.

Уміння керівників дошкільних закладів, органів управління освітою й батьківських комітетів взаємодіяти на партнерських засадах та встановлювати ділові взаємини у результаті дає можливість отримати різного роду інвестиції — інтелектуальні, матеріальні тощо. Батьківські комітети, громадські та інші організації мають прагнути до двостороннього діалогу, рівноправних та прозорих відносин.

Переконана, що відповідальність за дотримання професійної етики мають нести не лише педагоги, а й батьки — як рівноправні учасники освітнього процесу. Прикро, що в разі виникнення проблемної ситуації вся відповідальність за її розв’язання лягає на плечі керівника дошкільного закладу. Він залишається сам на сам із проблемою. Охочих повчати, докоряти, вказувати на помилки завжди чимало. Натомість тих, хто конструктивно підходить до розв’язання проблеми, обмаль.

Маємо пам’ятати, що лише спільними зусиллями шляхом діалогу, а не за допомогою таємного стеження чи «розмов за спиною» можна отримати позитивний результат співпраці. Не час для чвар. Маємо бути єдиним цілим.

Ніна ОМЕЛЬЯНЕНКО — голова правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», шеф-редактор управлінських видань «МЦФЕР: Освіта»

Відсутність дитини в дошкільному закладі — чи враховувати вихідні та святкові дні

ПРОБЛЕМА

Нормативними документами визначено, що приймати до дошкільного закладу дитину, яка була тимчасово відсутня протягом трьох днів включно, можна лише за наявності медичної довідки. Як бути, якщо дитини не було в п’ятницю, а прийшла в понеділок, або не була в п’ятницю і понеділок, а прийшла у вівторок? Чи враховувати у кількість днів, за які потрібно подати довідку, вихідні та святкові?

РІШЕННЯ

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985, діти, які не відвідували дошкільний навчальний заклад понад три дні, приймаються до дошкільного закладу медичним працівником тільки за довідкою лікаря. Отже, приймати дітей, які були відсутні в дошкільному начальному закладі понад три дні включно, слід лише за наявності оформленої належним чином довідки від лікаря.

Якщо дитина не відвідувала заклад через хворобу, у довідці мають бути зазначені:

· діагноз;

· тривалість захворювання;

· проведене лікування;

· відомості про відсутність контакту з інфекційними хворими;

· рекомендації щодо індивідуального режиму дитини на перші 10–14 днів.

Якщо здорова дитина вже оформлена у дошкільний навчальний заклад та з якихось причин не відвідувала його більше трьох днів, батьки мають надати до закладу довідку про стан здоров’я та причину відсутності дитини. У цій довідці у причинах відсутності дитини пишуть «здорова», а також зазначають дату з якої дитині надають дозвіл на відвідування дошкільного навчального закладу.

Якщо дитина була відсутня в дошкільному навчальному закладі в п’ятницю і прийшла у понеділок, то батьки довідку не подають. Проте слід зважати на те, що якщо дитина не відвідувала заклад у п’ятницю суботу, неділю та понеділок, а у вівторок прийшла, то довідка уже потрібна. Оскільки через можливість заразитись педикульозом в короткий термін лікарю необхідно оглядати дитину. У довідці мають бути зазначені причина відсутності дитини в дошкільному навчальному закладі, дозвіл відвідувати заклад, дані про відсутність педикульозу та корости.

Прийом дітей до дошкільного закладу після відсутності через хворобу

ПРОБЛЕМА

Які документи повинні надати батьки до дошкільного закладу, якщо їхня дитина не відвідувала дошкільний навчальний заклад два тижні у зв’язку з хворобою?

РІШЕННЯ

Згідно з пунктом 14.2 Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013 № 678, після перенесеного захворювання або тимчасової відсутності дітей за інших причин протягом 3 днів включно прийом дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. У довідці лікарем-педіатром вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на перші 10–14 днів.

Відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985, дітей, які не відвідували дошкільний навчальний заклад понад три дні, приймають до дошкільного навчального закладу тільки з довідкою від лікаря.

Чи звільняється одинока мати від плати за харчування дитини в дошкільному закладі

ПРОБЛЕМА

Маю статус одинокої матері. Чи маю я право на звільнення від плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі?

РІШЕННЯ

Питання щодо плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах регламентується статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 № 1243 та прийнятим на виконання цієї постанови Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок).

З одиноких матерів плата не справляється за утримання дітей в інтернатних навчальних закладах згідно з пунктом 3.4 Порядку.

Звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для одиноких матерів не передбачено.

Зазначеними вище документами визначено, що від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах звільняються, зокрема, батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом України про державний бюджет для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку звільнення від плати за харчування дитини в дошкільному закладі здійснюється після подання довідок про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім’ї, виданої житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Дошкільний заклад»

Звільнення малозабезпеченої сім’ї від плати за харчування дитини

ПРОБЛЕМА

Батьки дитини надали 13 січня цього року необхідні довідки для одержання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Із якого числа звільняти їх від плати за харчування дитини?

РІШЕННЯ

Питання щодо плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах регламентовані статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 № 1243 (далі — Постанова № 1243) та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок).

Довідка про одержання соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ є підставою для звільнення батьків від плати за утримання дитини в інтернатному навчальному закладі, а не в дошкільному. Це визначено пунктом 3.3 Порядку.

Абзацом четвертим пункту першого Постанови № 1243 та пунктом 2.4 Порядку визначено, що від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Згідно з пунктом 2.5 Порядку звільнення батьків від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів, таких як:

· довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, видані за місцем отримання доходів;

· довідка про склад сім’ї, видана житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами.

Звільнення від плати за харчування у 2014 році відбувалося за умови, що середній дохід на одного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував 396,90 грн., у 2015 році — 410 грн.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюють відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 (далі — Методика).

Згідно з пунктом 5.3 Методики до сукупного доходу сімей входить, зокрема, і допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства). Тобто під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї враховують і розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Ірина Гомілко, головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України

Право одинокої матері, яка проживає у незареєстрованому шлюбі, на звільнення від плати за харчування дитини

ПРОБЛЕМА

Жінка, яка має статус одинокої матері і отримує соціальну допомогу як малозабезпечена, проживає у незареєстрованому шлюбі з чоловіком, з яким не має спільних дітей. Чи має вона право на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі?

РІШЕННЯ

Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (далі — Закон про дошкільну освіту), постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 № 1243 (далі — Постанова № 1243) та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок № 667).

Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону про дошкільну освіту від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму). Ця норма уточнена у пункті 1 Постанови № 1243, а саме:

· від плати за харчування дітей відповідно до Закону про дошкільну освіту звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

· від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ (далі — Закон № 1768).

Важливо

Надання батьками (одинокою матір’ю) довідки про отримання соціальної допомоги відповідно до Закону № 1768 є підставою для звільнення від плати за утримання дитини в інтернатному навчальному закладі, але не у дошкільному навчальному закладі

Згідно з пунктом 2.5 Порядку № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися на протязі року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім’ї, виданої житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами).

Відповідно до частини другої статті 3 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ (далі — СК) сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Увага

Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя (частина друга ст. 21 СК). Шлюб є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя (частина перша ст. 36 СК)

Відповідно до статті 4 Закону № 1768 до складу сім’ї включаються, зокрема, жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До відома

Шлюб — це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану

Оскільки зазначена жінка не має спільних дітей із чоловіком, з яким проживає у незареєстрованому шлюбі, то юридично такий союз чоловіка та жінки не є сім’єю. Відповідно дохід чоловіка не враховують до сукупного доходу сім’ї.

Отже, жінка, яка має статус одинокої матері і отримує соціальну допомогу як малозабезпечена та проживає у незареєстрованому шлюбі з чоловіком, з яким не має спільних дітей, має право на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі за умови, що сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), установленого законом про Державний бюджет України.

Підстави для звільнення батьків від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

ПРОБЛЕМА

У яких випадках батьки мають право на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі?

РІШЕННЯ

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 № 1243 та пунктом 2.4 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667, від плати за харчування дітей відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ В ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Про систему

Багато батьків не раз стикалися з проблемою отримання місця для своїх дітей в дитячому садку. Тепер для них створено можливість поставити свою дитину в чергу, не виходячи з дому. Для цього необхідно заповнити форму у розділі «Мої заявки» на даному сайті. Далі можна відслідковувати статус поданої заявки і стежити за просуванням черги. Крім того, є можливість переглянути інформацію про нормативну наповнюваність, про черги в дошкільні установи, дізнатися всю необхідну інформацію про всі дитячі садки обраного регіону.

Шановні батьки, на сайті електронної реєстрації надана можливість подачі заяви для постановки на облік у відділі освіти адміністрації району (за місцем проживання) дитини, що потребує місце в дошкільному навчальному закладі. Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, Вам необхідно вказати достовірну інформацію. Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад. При необхідності, обраний ДНЗ можна змінити, звернувшись до відповідальної особи. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи у відділі освіти (в дошкільному навчальному закладі) з оригіналами документів (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

Коли слід подавати довідку про відсутність дитини в дошкільному закладі

ПРОБЛЕМА

Нормативними документами визначено, що приймати до дошкільного закладу дитину, яка була тимчасово відсутня протягом трьох днів включно, можна лише за наявності медичної довідки. Як бути, якщо дитини не було в п’ятницю, а прийшла в понеділок, або не була в п’ятницю і понеділок, а прийшла у вівторок? Чи враховувати у кількість днів, за які потрібно подати довідку, вихідні та святкові?

РІШЕННЯ

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985, діти, які не відвідували дошкільний навчальний заклад понад три дні, приймаються до дошкільного закладу медичним працівником тільки за довідкою лікаря. Отже, приймати дітей, які були відсутні в дошкільному начальному закладі понад три дні включно, слід лише за наявності оформленої належним чином довідки від лікаря.

Якщо дитина не відвідувала заклад через хворобу, у довідці мають бути зазначені:

· діагноз;

· тривалість захворювання;

· проведене лікування;

· відомості про відсутність контакту з інфекційними хворими;

· рекомендації щодо індивідуального режиму дитини на перші 10–14 днів.

Якщо здорова дитина вже оформлена у дошкільний навчальний заклад та з якихось причин не відвідувала його більше трьох днів, батьки мають надати до закладу довідку про стан здоров’я та причину відсутності дитини. У цій довідці у причинах відсутності дитини пишуть «здорова», а також зазначають дату з якої дитині надають дозвіл на відвідування дошкільного навчального закладу.

Якщо дитина була відсутня в дошкільному навчальному закладі в п’ятницю і прийшла у понеділок, то батьки довідку не подають. Проте слід зважати на те, що якщо дитина не відвідувала заклад у п’ятницю суботу, неділю та понеділок, а у вівторок прийшла, то довідка уже потрібна. Оскільки через можливість заразитись педикульозом в короткий термін лікарю необхідно оглядати дитину. У довідці мають бути зазначені причина відсутності дитини в дошкільному навчальному закладі, дозвіл відвідувати заклад, дані про відсутність педикульозу та корости.